De kassen Noord en Oost van Schenkeveld Schiphol zijn gereed

De start van de bouw van Schenkeveld liep in eerste instantie zeker een half jaar vertraging op. De kavel was tijdens WO II een schijnvliegveld van de Duitse bezetter. Dit om de geallieerden af te leiden. Dit was bekend echtende hoeveelheid bommen was veel hoger dan verwacht.

Daardoor kostte het meer tijd om het terrein bomvrij te maken. Met de inzet van alle betrokken bouwpartners werd het inlopen van een half jaar vertraging een flinke logistieke uitdaging. De opzet is om vier identieke bouwblokken in carrévorm te realiseren, waarvan twee kassen en de verwerkingsruimte als start. Er werd besloten om alleen de verwerkingsruimte en kas Noord te bouwen en in 2018 kas Oost. Deze zijn nu beide afgerond. Ook op deze locatie laat Schenkeveld zien waar het bedrijf in excelleert: in het optimaliseren van teeltprocessen waardoor er met de minste input de maximale output kan worden behaald.

Naar Schenkeveld