Full Service Grow Concepts

KUBO Smart Growing

Wij geloven dat we met de juiste technologie de grote uitdagingen met betrekking tot wereldwijde voedselproductie kunnen oplossen.

Dit doen we door met minder input meer output te realiseren met een beter rendement. Het team van KUBO Smart Growing is vanaf het haalbaarheidsonderzoek ‘connected’ met de klant en kan door haar kennis en internationale netwerk maximale ondersteuning geven om de vastgestelde doelen te helpen realiseren.

Missie KUBO Smart Growing

‘With technology and knowledge we create tools and services for greenhouse operations in order to support our customers in realizing the best return on investment in high quality food production with minimum use of natural resources.’

Unieke waardeproposities van KUBO Smart Growing:

  1. toegankelijk maken van duurzame voedselproductie,
  2. professionele ondersteuning wereldwijd,
  3. continue innovatie en kennisuitwisseling wereldwijd,
  4. realiseren van de beste ‘return on investment’,
  5. risicomanagement.

Visie KUBO Smart Growing

De internationale tuinbouwsector is in transitie van kleinschalige ambachtelijke familiebedrijven naar duurzame, veelal grootschalige industriële, productiebedrijven.

Daarnaast speelt KUBO Smart Growing in op de sterk groeiende behoefte in gebieden waar geen tuinbouwkennis aanwezig is.

KUBO Smart Growing accelereert deze ontwikkeling door:

  • beschikbare kennis uit het internationale tuinbouwnetwerk toegankelijk te maken,
  • met onconventionele doch bewezen technologieën nieuwe kennis te ontwikkelen,
  • gezamenlijke innovatie te faciliteren in het ‘Full Service Grow Concept’.

Onderstaande quote van Yochai Benkler (the leading intellectual of the information age) onderstreept de visie en de rol van KUBO Smart Growing:

‘The world is becoming too fast, too complex and too networked for any company to have all the answers inside.’