The optimal growing results

Filosofie van KUBO Smart Growing

De internationale tuinbouwsector verandert van kleinschalige, ambachtelijke familiebedrijven naar duurzame, veelal grootschalige industriële, productiebedrijven.

Bovendien is er een groeiende behoefte aan voedselproductie in gebieden waar geen tuinbouwkennis aanwezig is.

Wij geloven dat we met de juiste technologie de grote uitdagingen met betrekking tot wereldwijde voedselproductie kunnen oplossen. Dit doen we door met minder input meer output te realiseren met een beter rendement.

Het team van KUBO Smart Growing is vanaf het haalbaarheidsonderzoek ‘connected’ met de klant en kan door haar kennis en internationale netwerk maximale ondersteuning geven om de vastgestelde doelen te helpen realiseren.

Bekijk waarom KUBO Smart Growing geschikt is voor u