The future of greenhouses is blue

Filosofie van KUBO

We worden gedreven door de gedachte dat het mogelijk moet zijn met veel minder input - zoals energie, grondstoffen en water - meer output te realiseren. Daarbij zoeken we naar oplossingen die ondernemers wereldwijd in staat stellen voor hun eigen markt (‘local for local’) te produceren.

Dat realiseren we door kassen te ontwikkelen die breken met alle bestaande conventies en revolutionair zijn in concept en uitvoering. Kassen, voorzien van hightech-systemen en -installaties, maar ook met de intelligentie om het proces van het telen beheersbaar de houden. Berekend op de duurzaamheid die in de toekomst alleen nog maar belangrijker zal worden.

People, Profit, Planet

Nieuwe technologische innovaties maken het nu al mogelijk antwoord te geven op de vragen van dit moment. En investeren in nieuwe kennis maakt ook op termijn een duurzame glastuinbouw mogelijk. Daarvan zijn we overtuigd. De drie P’s - people, profit, planet - sluiten in de KUBO-filosofie logisch op elkaar aan. Sterker nog, door de toepassing van nieuwe technologie kan het rendement van de glastuinbouw verder omhoog.