Arbeid... is dat er straks nog wel?

Venlo kassenbouw
Venlo KUBO kas paprika teelt

Arbeid... is dat er straks nog wel?

Iedereen realiseert zich dat energie en water de komende jaren grote thema’s zijn voor de internationale glastuinbouw. Toeleveranciers voorop, want op dat gebied zijn de afgelopen decennia heel grote stappen gezet. Ik constateer echter dat er één prominent thema is dat consequent over het hoofd wordt gezien: het toenemende tekort aan arbeidscapaciteit. Arbeidskrachten? Je zou zeggen, als er in de wereld ergens geen gebrek aan is, is het wel aan arbeid.

In Nederland is het een bekend probleem. Onze tuinbouw – een van de grootste werkgevers van het land- draait voor een groot deel op arbeidskrachten uit Oost-Europa. Nederlanders die in de tuin willen werken zijn er amper nog te vinden. De jongere generatie kiest steeds vaker voor een hogere opleiding. Tijdens de KUBO Ultra-Clima conventie werd duidelijk dat dit arbeidsprobleem niet typisch Hollands is. Onze opdrachtgevers uit landen als Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten krijgen ook problemen om vacatures op de werkvloer vervuld te krijgen. In die landen kan ik me die - onterechte - afkeer van een baan in de tuinbouw nog voorstellen.

Tuinbouwkas met robots
De omvang van het probleem drong pas écht tot mij door toen een Chinese ondernemer informeerde wanneer het gehele proces in de kas door robots gedaan zou kunnen worden. Ook voor de generatie Chinezen die de arbeidsmarkt betreedt, staat een baan in de glastuinbouw blijkbaar niet bovenaan. Robots dan maar? Ik weet dat robotisering gaande is, met robots die ziekten en plagen kunnen scouten of eenvoudig gewaswerk kunnen doen. Maar een tuinbouwkas die volledig op robots draait én rendabel is, dat kan nog wel een paar jaar in beslag nemen.

Beter gebruik data
Ook op andere vlakken zijn er mogelijkheden om de glastuinbouw minder afhankelijk te maken van de component arbeid. Dan denk ik vooral aan een beter gebruik van de data op glastuinbouwbedrijven. We meten en registreren al heel veel. Maar in de praktijk gebruiken we alle informatie die er is over het teelt- en vooral arbeidsproces nog steeds suboptimaal.

Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan goede eenvoudige informatie uit de gigantische brij aan data die een kas genereerd. Er komt steeds meer data uit de kassen, de projecten worden steeds groter en er zijn veel ondernemers met meerdere locaties. Hoe hou je de controle over je kas? Hoe kun je de informatie vergelijken en hoe krijgen we de juiste informatie uit deze data waardoor zijn proces beheersbaar en in control kan houden.

Daarom hebben we PYLOT ontwikkeld en afgelopen juni op de GreenTech gelanceerd. Met dit software systeem wat beschikbaar is voor alle telers, maken we de eerste stap om real-time informatie te bekijken over de prestaties van uw kassen op één scherm. U kunt zelfs benchmarken met andere locaties of collega's over de hele wereld. Het is een algemeen Management Informatie Systeem en het kan gegevens van alle klimaatcomputers en andere gegevensbronnen extraheren. Als je meer wilt weten, neem gerust een kijkje op onze PYLOT website.

 

Wouter Kuiper