Eerste Ultra-Clima kas van KUBO in Oezbekistan vanaf maart 2020 operationeel

Eerste Ultra-Clima kas van KUBO in Oezbekistan vanaf maart 2020 operationeel

Met ingang van maart van dit jaar heeft ook Oezbekistan zijn eigen hightech-glastuinbouw. In die maand is de eerste teelt van start gegaan in de 5,5 hectare grote Ultra-Clima kas, die KUBO heeft gerealiseerd. Het project is neergezet in de regio Khorezm, een gebied in het westen van het Centraal-Aziatische land van 32 miljoen inwoners. Opvallend: het is de overheid die de motor is achter de inzet van moderne tuinbouwtechnieken.

‘In de nieuwe kas is gezaaid en planten zijn opgekweekt in de eigen opkweekafdeling. De eerste teelt werd die van komkommers. De planten gingen in maart de kas in’, zegt export manager Henk van Tuijl van KUBO die de bouw van het project heeft begeleid. De keus voor de Ultra-Clima kas heeft het land niet toevallig gemaakt. De klimatologische condities in Centraal-Azië zijn sterk wisselend. Tegenover wintermaanden waarin het kwik onder nul zakt staan zomers met temperaturen tot 45 graden.

‘Hogere winst per euro’
Juist onder die omstandigheden kan telen in een Ultra-Clima kas het verschil maken. ‘De president van het land spoort ondernemers daarom aan om te investeren in moderne tuinbouwtechnieken. De Ultra-Clima van KUBO is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Hightech-kassen geven een hogere winst per geïnvesteerde euro of dollar dan de eenvoudige foliekassen uit landen als China of Noord-Korea die nog vaak worden gebouwd.’

Milieubelastende katoenteelt
Oezbekistan is een van de ‘verre’ tuinbouwnaties - 3500 kilometer verwijderd van Monster - die meer wil investeren in de eigen voedselproductie. Ook gaat een deel van de oogst naar Rusland, als exportproduct. Nu nog is het land op agrarisch gebied sterk afhankelijk van de milieubelastende katoenteelt. Om een jaarrondteelt mogelijk te maken is de 5,5 hectare grote kas voorzien van groeilicht. De initiatiefnemer van het project is ook al eigenaar van veevoederfabrieken en een kippenfarm in het land. Aardgas is er goedkoop, net als arbeid.

Support bij opzet bedrijf 
Om de ontbrekende teeltkennis aan te vullen leverde KUBO er gespecialiseerde expertise bij, in de vorm van Smart Growing. Onder die naam is de Monsterse kassenbouwer actief in de begeleiding van telers waar ook ter wereld. Zij kunnen zowel op locatie als op afstand gebruikmaken van ‘Hollandse’ teeltexpertise.