Smart Growing wordt vast onderdeel van verkoop kas in buitenland

Teelt training | Ultra Clima kassenbouw
Teelt training | Ultra Clima kassenbouw

Smart Growing wordt vast onderdeel van verkoop kas in buitenland

Steeds vaker voert KUBO projecten uit voor opdrachtgevers met weinig achtergrond in de glastuinbouw. De investering in een professionele kas - niet zelden een Ultra-Clima - vraagt echter vergaande kennis van een teler. Omdat die in verre landen lang niet zo vanzelfsprekend is als in het eigen Westland, levert KUBO ook gespecialiseerde expertise: in de vorm van Smart Growing.

‘Smart Growing slaat een brug tussen onervaren investeerders en de professionele glastuinbouw’, maakt Denny Threels in één zin de essentie van het KUBO-concept uit. Hij is als Greenhouse Operations Expert verbonden aan Smart Growing. ‘Stel, een teler ergens ter wereld is op zoek naar een leverancier van plantmateriaal of een zaadbedrijf. Wij hebben een databank waar al die informatie in terug te vinden is. Niet alleen met adressen van die leveranciers, maar ook welk type gewas of zaad voor die markt het meest geschikt is. En anders hebben we ter plekke wel connecties die ons verder kunnen helpen. We helpen ook met teeltkennis, bij arbeidstechnische aangelegenheden of met het zakelijke gedeelte.’

Supervisie op locatie

Via Smart Growing kunnen telers waar ook ter wereld over teeltsupervisie op locatie beschikken. Zo gaat namens KUBO twee jaar lang een teeltmanager inzetten in Rusland. Is toezicht op locatie niet direct noodzakelijk, dan kan crop consultancy uitkomst bieden: een dienst waarbij het project enkele malen per maand wordt bezocht en telers via de moderne communicatiemiddelen tussentijds vragen kunnen stellen.

Gespecialiseerde expertise

Ook biedt Smart Growing toegang tot meer gespecialiseerde expertise. Denny: ‘We hebben een eigen plant scientist in dienst, iemand die alles weet van het gewas, en een specialist in kastechnieken. Heeft een teler twijfels of zijn energieverbruik wel realistisch is? Dan weten wij hoe we dat exact moeten berekenen.’

Het leveren van een ‘blueprint’ om het bedrijf te runnen is een optie. Zo’n blueprint is een complete handleiding die ondernemers meeneemt in de gehele bedrijfsvoering, van kwaliteitsmanagement en werkbeschrijvingen tot registraties, ook is het een goede zet richting bijvoorbeeld een GLOBAL G.A.P. certificering.

Feasibility study

Teelt training | Ultra Clima kassenbouw

De begeleiding via Smart Growing start zelfs al vóór het zetten van de handtekeningen onder het contract van start gaan: met een feasibility study, die nagaat of het überhaupt verstandig is om op die plek aan tuinbouwproject te realiseren en met welk energieverbruik een teler moet rekenen.