Ultra-Clima® nachtkoelings-systeem

Venlo kassenbouw Nederland

Ultra-Clima® nachtkoelings-systeem

Gemiddelde dag etmaal temperatuur­­
Er zijn regio’s in de wereld waar hogere nachttemperaturen zorgen voor problemen met de conditie van het gewas. Er dient namelijk een goed gemiddelde dag etmaal temperatuur gehaald te worden en als dit niet in balans is dan is de plant dat ook niet. Dit heeft als gevolg productie- en kwaliteitsverlies en een versleten gewas met alle gevolgen van dien. Hierdoor kan moeizaam of niet jaarrond worden geteeld wat een cruciale voorwaarde is voor “local for local” produceren.

Uitdagingen
Er zijn een aantal regio’s waar wij een te hoog gemiddelde dag etmaal temperatuur hebben geconstateerd. De Oostkust en het zuiden van Amerika, Japan en Zuid Korea maar bijvoorbeeld ook de Oostkust van China. In deze regio’s kan overdag prima worden geteeld maar de nachten koelen niet ver genoeg af. Er ontstaat vervolgens een hoge nachttemperatuur met een hoge luchtvochtigheid en dit voor langere periodes.

Nachtkoelingssysteem
Hiervoor heeft KUBO een nachtkoelingssysteem ontwikkeld die geïntegreerd kan worden in het bestaande Ultra Clima® systeem. Met dit systeem zijn wij in staat om de nachttemperatuur terug te koelen naar de gewenste waardes en het optimale klimaat garanderen voor het gewas. Hiermee is de plant ondanks de zware buitencondities in balans en blijft de productie en kwaliteit  door een gezond gewas optimaal.  Bijkomend voordeel is dat deze koeling installatie ook gebruikt kan worden overdag.

De uitvinding
De koeling vindt plaats middels koud water-lucht warmtewisselaars, die worden geïntegreerd in de luchtbehandelingskasten van het Ultra Clima® concept. Tijdens het koelingsproces fungeert de Ultra Clima® kas als een gesloten kas. Middels recirculatie van de kaslucht wordt, zodra de nacht in gaat, de lucht stapsgewijs gekoeld naar de gewenste eindtemperatuur. Goede isolatie van het Ultra Clima® dek- en gevelsysteem zorgen voor een minimale input van energie tijdens het koelingsproces.   

Projectaanpak
Voor elk specifiek project onderzoeken wij voor de bouwlocatie de meerjarige historische klimaatdata. Op deze manier kunnen we de juiste techniek bepalen voor ieder gewenste locatie. Uiteraard volgt hierop een haalbaarheidsonderzoek waar de totaal kosten en baten worden onderzocht en waaruit blijkt of de investering rendabel is.

Tot slot
KUBO realiseert op dit moment in Japan het eerste project met het Ultra Clima® nachtkoelingssysteem in Japan voor de teelt van rozen. Berekeningen hebben aangetoond dat de klant significant meer rozen met een betere kwaliteit lokaal kan telen en dit met een beter financieel resultaat.

Het systeem is gemaakt voor de teelt van alle soorten kasgewassen zowel groente, fruit als sierteelt.

Ook verwachten wij dat nieuwe markten waar tot nu toe niet of nauwelijks kan worden geteeld binnen bereik komen zoals subtropische en tropische klimaten rondom de evenaar.