Solar-Clima

Kassenbouw ultra clima
Solar Clima

KUBO-kassen voor de stoomproductie bij oliewinning

Het concept Solar Clima is vergelijkbaar met dat van thermische zonnecentrales. De kas fungeert in feite als een grote zonnecollector. In de kas wordt zonne-energie omgezet in stoom. In de kas zijn daarvoor spiegels aangebracht, die een maximum aan zonlicht opvangen.

Meer informatie