Duurzaam telen

Duurzaam telen met de Ultra-Clima

Een moderne kas moet aan een veelheid van eisen voldoen. De eerste eis die telers op tafel leggen is vaak die van een energiezuinige kas. Duurzaam telen is een ontwikkeling die niet meer weg te denken is. Met de Ultra-Clima heeft de KUBO de stap gezet naar de kas van de toekomst. Het is een kas die alle eisen van moderne telers in één combineert: een hogere productie, een maximale voedselveiligheid, minimaal energie- en waterverbruik, een minimale CO2-uitstoot en een beter rendement.

Zeer hoge productie

In de Ultra-Clima wordt een beter kasklimaat gerealiseerd. Klimatologische omstandigheden zijn optimaal aanstuurbaar. Zo kan de kas gelucht worden met zowel binnen- als buitenlucht of een combinatie hiervan, treedt meer zonlicht binnen en is het CO2-niveau beduidend hoger. Kortom, een optimaal teeltklimaat voor een optimale fotosynthese. Daarmee garandeert de Ultra-Clima een revolutionair hogere opbrengst in vergelijking met andere kassen.

Maximale voedselveiligheid

Het Ultra-Clima concept is gebaseerd op semi-gesloten telen met gebruikmaking van overdruk en een afgegaasde lucht-in- en uitlaat. Hierdoor worden insecten effectief geweerd zodat minder ziektedruk ontstaat en tevens ook gedacht kan worden over residuvrij telen. Maximale voedselveiligheid is het resultaat.

Optimale energie-efficiëntie én CO2-verbruik

Energiezuinige fans, ontvochtigen met verwarmde buitenlucht, verwarmen met laagwaardige warmte, langer gebruik van energieschermen; het hoort allemaal bij de Ultra-Clima. CO2 is, net als een belangrijke meststof, van essentieel belang voor het gewas voor een optimale productie. Met de Ultra-Clima wordt dit vele malen beter benut dan in conventionele kassen. Met als resultaat fors minder energieverbruik én minder CO2 uitstoot.

Minimale waterconsumptie

Zoet water wordt steeds schaarser. In de Ultra-Clima kas is het rendement van water zeer hoog. Hergebruik van irrigatiewater (inclusief meststoffen), opvang van condens- en hemelwater zijn essentiële onderdelen van het Ultra-Clima concept. En daarmee een belangrijke factor voor de continuïteit van uw bedrijf.

Beter rendement

Continuïteit vereist winstgevendheid. Met de Ultra-Clima heeft u volop mogelijkheden om het rendement te verhogen. Met het concept realiseert u met minder input meer output, hetgeen resulteert in lagere kosten, betere kwaliteit en hogere verkoopprijzen. Investeren in de Ultra-Clima is investeren in een duurzame toekomst met een beter rendement!