Filosofie van Ultra-Clima

The ultimate growing environment

Wij geloven dat we met gebruikmaking van de juiste technologie de grote uitdagingen met betrekking tot wereldwijde voedselproductie, voedselveiligheid, waterschaarste en brandstoffen kunnen oplossen.

Hiervoor ontwikkelen wij continu nieuwe technologieën zoals de Ultra-Clima, de ideale kas. Dit inmiddels bewezen concept lost veel van deze problemen op en voldoet aan alle eisen van nu: hogere producties, maximale voedselveiligheid, jaarrond producten van hoge kwaliteit, minimaal energieverbruik, optimaal waterverbruik, een minimale CO2-uitstoot en niet onbelangrijk, een beter rendement.