Cannabis

Wordt cannabis de nieuwste teelt in de Nederlandse kassen?

Vorig jaar realiseerde KUBO al een kas voor de - legale - teelt van cannabis, de plant die niet alleen recreatief gebruikt wordt maar ook een sterk medicinale werking heeft. De kas werd gebouwd in Edmonton, Canada en is in totaal een kleine 7 ha groot. In Canada is zowel het recreatieve als het medicinale gebruik van cannabis legaal. In een aantal staten van Amerika zijn die mogelijkheden er ook: daar is recreatief gebruik, medicinaal gebruik of beide toegestaan.

Het zijn vooral de medicinale eigenschappen van cannabis die de aandacht trekken. Nader onderzoek moet duidelijk maken wat er allemaal mogelijk is. Maar de eerste uitkomsten zijn heel veelbelovend, temeer omdat bijwerkingen bij het gebruik achterwege blijven.

Groeimarkt

Daarmee kan cannabis telen weleens een ongekende groeimarkt worden. Zolang de plaatselijke wetgeving de grootschalige teelt in de weg staat, moeten telers echter aan de zijlijn blijven staan. Dat kan op termijn betekenen dat de tuinbouw hier een grote kans laat liggen. In Canada is de teelt al opgepakt door een aantal beursgenoteerde bedrijven die in een paar jaar uitgroeit zijn tot giganten.

Ook als ‘genotsmiddel’ is er potentie. Dezelfde zijn in gesprek met Coca-Cola om nieuwe drankjes te ontwikkelen op basis van cannabis. Heineken en Corona hebben ook al interesse getoond.

Strenge eisen

Aan de techniek hoeft het niet te liggen om over te stappen op de teelt. Cannabis voor medicinale toepassingen telen stelt hoge eisen aan ‘voedselveiligheid’. Met de kastechnieken van tegenwoordig - die van KUBO voorop - hoeft die productie niet zo’n probleem te zijn. Ook installaties die essentieel zijn voor de teelt van hennep (voor ontvochtigen, koelen, belichten en verduisteren) zijn bekend terrein vanuit de glastuinbouw.

Het zou mooi zijn als deze plant in meerdere landen legaal gekweekt zou mogen worden. Dat zou een mooie boost kunnen zijn voor de hoogwaardige tuinbouw.

Vragen over Cannabis teelt?