Full Service Grow Concepts

Fizibilite çalışmaları

Fizibilite çalışmaları şunları hedeflemektedir:

Ürünlerin tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği, sürdürülebilir ve karlı bir işletme için temeli oluşturan net bir strateji geliştirmek.

Belirlenen hedeflere ve yatırıma ulaşmak için en uygun büyüme ortamını geliştirmek amacıyla, yerel koşullar hakkında net bir fikir edinmek.
Ürünler:

  • strateji ve pazarlama planı
  • iklim ve enerji araştırmaları
  • en iyi sera konsepti konfigürasyonu
  • bütçe ve YGD hesaplaması
  • senaryo planlama ve performans ölçümü
  • sübvansiyonlar dahil, finansman olasılıklarının incelenmesi