Feasibility Studies

Fizibilite çalışmaları

Özelleştirilmiş çalışmalar size aşağıdakileri sunar:

✓ Enerji ve üretim açısından yetiştirme mevsimleri için gerçekçi hedefler belirlemeye yönelik operasyon öncesi analiz.

✓ En uygun büyüme ortamını geliştirmek ve belirlenen hedeflere ve yatırıma ulaşmak amacıyla yerel koşullarınız hakkında net bir görüş.

✓ Sürdürülebilir ve kârlı bir işletme için temel olacak sağlam bir strateji ve finansal tahminler.

Ürünler:

● Ön fizibilite çalışması

● İsteğe özel çalışma

● Tam fizibilite çalışması

Bir Fizibilite Çalışması, aşağıdaki unsurları derinlemesine ele alır:

1. Örgütsel strateji ve pazarlama planı

2. Teknik konum, iklim ve enerji analizi Maliyet Dengesi

3. En iyi sera konfigürasyonu

4. Üretim rakamları ve tahmini YGD

5. Sübvansiyonlar dahil finansman olasılıklarının incelenmesi.