Full Service Grow Concepts

Kalite yönetimi

Kalite yönetimi şunları hedeflemektedir:

İyileştirme ve risk yönetiminin sürekli olarak gömülü olduğu bir kalite yönetim sisteminin kurallarına uygun olarak, gerekli yeterlilikleri karşılayan ve işleyen bir ekip aracılığıyla bir örgütsel yapı geliştirmek.

(Uluslararası) perakendeciler için arzı sağlayan zorunlu gıda güvenliği standartlarına ve yönetmeliklere uymak.

Ürünler:

  • örgütsel proje
  • uygulama projesi
  • eğitim programı
  • denetim