Full Service Grow Concepts

KUBO Smart Growing

Doğru teknolojiyi kullanarak, büyük çaplı küresel gıda üretim sorunlarını çözebileceğimize inanıyoruz.

Bunu daha yüksek geri dönüşler ve daha düşük kaynak kullanımı sayesinde daha yüksek getiri elde etme yoluyla yapıyoruz. KUBO Smart Growing ekibi, fizibilite çalışması aşamasından itibaren müşteri ile ‘bağlı’ kalır ve müşterinin istediği hedefe ulaşması için desteğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla bilgi birikimini ve uluslararası ağları kullanır.

KUBO Smart Growing’in misyonu

‘Teknoloji ve bilgi üzerinden, doğal kaynakların en az kullanımı aracılığıyla yüksek kalitede gıda üretiminde en iyi yatırım getirisini gerçekleştirme konusunda müşterilerimize destek verme amaçlı araç ve hizmetleri sera işletmeleri için oluşturuyoruz.’

KUBO Smart Growing’in benzersiz değer teklifleri:

  1. sürdürülebilir gıda üretimini erişilebilir kılmak,
  2. uzman desteği, dünya çapında,
  3. devam eden yenilik ve bilgi paylaşımı, dünya çapında,
  4. en iyi yatırım geri dönüşünü elde etme,
  5. risk yönetimi.

KUBO Smart Growing’in vizyonu

Uluslararası bahçecilik sektörü, küçük ölçekli geleneksel aile işletmelerinden sürdürülebilir, genellikle büyük ölçekli endüstriyel üretim firmalarına geçiş aşamasındadır.

KUBO Smart Growing ayrıca mevcut bahçecilik bilgisi eksik bölgelerden gelen, önemli ölçüde büyüyen taleplere yanıt vermektedir.

KUBO Smart Growing bu gelişmeyi şu şekilde hızlandırmaktadır:

  • uluslararası bahçecilik ağı üzerinden bilgiye erişim sağlamak,
  • sıradışı ama kanıtlanmış teknolojilerle yeni bilgiler geliştirmek,
  • ‘Tam Hizmetli Yetiştiricilik Konsepti’ için ortak yenilik girişimlerini kolaylaştırmak,

Aşağıda Yochai Benkler’in (bilgi çağının önde gelen entelektüeli) sözlerinden verilen bir alıntı, KUBO Smart Growing’in vizyonu ve rolünün altını çizmektedir:

‘Dünya, herhangi bir firmanın tüm cevapları içeride bulması için aşırı hızlı, karmaşık ve ağa bağlı hale gelmektedir’.