Tam Hizmet Büyüme Konseptleri

Veri Analizi

Veri analizi şunları hedeflemektedir:

Teknik sistemlerin girdi ve çıktıları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak.

Gerçekler ve rakamlara dayalı olarak, sürekli iyileştirme programları geliştirmek ve bunları kolaylaştırmak.

Ürünler:

  • sensörler
  • bilgi paylaşım platformu
  • performans ölçümü
  • geliştirme önerileri