VenloGreenhouse

Venlo Serası: Her şirkete uygun esnek bir sera.

Venlo-Serası hala daha cam serası türleri arasında dünyanın en gelişkinidir. Ve bu da aslında çok akla yatkın bir durumdur. Benzersiz adaptasyon yeteneği sayesinde gerek sebze, gerek çiçek yetiştirme için mükemmelen kullanılabilir bir seradır. 

KUBO’da, iyinin daima daha iyi olabileceğine inanıyoruz

Bu nedenle Venlo-Serasının konseptini sürekli olarak optimalize ediyoruz. Böylece Venlo-Serasını gün geçtikçe daha akıllı bir hale getiriyoruz. Örneğin seraya, kendi fabrikamızdan çıkma, kendiliğinden oluşan cam çatlaklarını minimuma indiren, daha iyi izolasyon sağlayan ve sızıntıyı minimuma indiren inovatif kauçuk profili KUBO W çatısını ekledik. Sadece KUBO’da, tavlanmış cam için W3 çatılı Venlo-Serası ile tavlanmış cam için W4 çatısı arasında bir tercih yapabilirsiniz. Ayrıca Venlo-Serası, birçok boyutta, çok esnek bir şekilde uygulanabilir. Teknik donanımlar bu sayede sera konseptine kolayca entegre edilebilir. KUBO’nun on yıllar boyunca sürekli olarak daha iyi hale getirdiği bir sera.