KUBO Companies

KUBO Group bestaat uit vier bedrijven die elkaar versterken en ondersteunen. Bij KUBO Group en haar dochterondernemingen staan we synoniem voor innovatie en duurzaamheid, en streven we voortdurend naar vooruitgang in de agrarische sector.

Meer over KUBO bedrijven

Bij KUBO Group geloven we dat duurzaamheid de kern vormt van ons succes en onze veerkracht op lange termijn. 

ESG: De drijvende kracht van verantwoord ondernemen 

In het snel veranderende landschap van de hedendaagse bedrijfswereld wordt de cruciale rol van ESG (Environment, Social, Governance) steeds prominenter. Bij KUBO Group omarmen we deze verandering en zien we ESG niet alleen als een verplichting, maar als een kans om onze betrokkenheid bij een duurzame toekomst te versterken. 

Meer over ESG

Blue Lab: 3 jaar ervaring

Blue Lab: 3 jaar uniek onderzoek

In de loop van 2020 begon KUBO met de bouw van Blue Lab, zijn eigen testkas, die uniek is in de wereld van kassenbouwers. Dit was het begin van een unieke ontdekking: 's werelds eerste CO2-negatieve kas.

Tuinbouwers zijn erg afhankelijk van onzekere factoren, zoals de kennis en vaardigheden van een ervaren kweker. Om hun controle te vergroten, moeten ze hun grip op het groeiproces vergroten. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, begon KUBO onderzoek naar autonome teelt.

De eerste stap in het onderzoek van KUBO was het zoeken naar partners. Zo vond men bijvoorbeeld bij Hoogendoorn Growth Management een partner die de software voor de klimaatcomputers kon schrijven. Maar de belangrijkste partner was geen bedrijf. Het was een tomatenplant. Om te zien hoe autonoom kweken werkt, moet je het immers in de praktijk brengen. Hiervoor werden twee kassen gebouwd in Monster, op een paar honderd meter afstand van het Nederlandse hoofdkantoor van KUBO. De ene diende als een 'controlegroep'. Dit was een traditionele, open kas. De andere was een Ultra-Clima.

Blue Lab lijkt in niets op wetenschappelijke onderzoekscentra. KUBO-onderzoekers zijn niet gericht op publicaties, maar op hogere productie, manieren om meer output te behalen met minder input. De opgedane kennis in de testkas kan direct worden opgenomen in nieuwe producten en adviezen aan klanten.

Het bouwen van een testkas om nieuwe teeltmethoden uit te proberen en die kennis te gebruiken om klanten beter te helpen, is volledig nieuw op de markt. Tot nu toe was het voor kassenbouwers altijd normaal om zich te beperken tot het ontwerp en de bouw van kassen. Het teeltproces was iets voor kwekers en wetenschappers. KUBO zet dus een gedurfde en kostbare stap.

Jaar 1 Het eerste jaar van Blue Lab was voornamelijk een opstartjaar. Het co├Ârdineren van de software en hardware voor de Ultra-Clima-kas bleek een behoorlijke klus te zijn. Reageert het systeem snel en nauwkeurig genoeg? Tegelijkertijd moest de productie natuurlijk doorgaan. Al snel bleek dat de standaard groeistrategie van zaadleverancier BASF niet werkte. Daarom ontwikkelde KUBO zijn eigen groeistrategie.

Jaar 2 In het tweede jaar van Blue Lab werd de wereld geconfronteerd met een energiecrisis. Al snel ontstond het idee om de focus van het onderzoek te verleggen. Naast autonome teelt werd nu ook gekeken naar teelt met een lager energieverbruik. Al in het vroege voorjaar, terwijl Nederland nog te maken had met nachtvorst, werd de verwarming in de Ultra-Clima-kas omlaag gedraaid. Het gewas werd gezond en actief gehouden met actieve luchtbeweging. De resultaten overtroffen de verwachtingen. De uiteindelijke opbrengst overtrof het landelijk gemiddelde, en het was ook opvallend dat het gewas vitaal bleef zonder enig verlies door parasieten.

Jaar 3 Omdat er geen verwarming was, moest de testkas vaker worden geventileerd. Dit gaf de onderzoekers van KUBO een idee. Zou het mogelijk zijn om te stoppen met het toevoegen van CO2? Dit gedurfde idee werd onmiddellijk verwelkomd door het management van KUBO, dat al lang de ambitie had om zich te richten op koolstofarme teelt. Vanaf dat moment werd alle CO2 die door de gewassen werd gebruikt, uit de buitenlucht gehaald. Tegelijkertijd werd de teelt op traditionele wijze uitgevoerd in de controlegroep. De intuïtie van de onderzoekers bleek al snel juist te zijn: dezelfde productie werd behaald in beide kassen.

Voor een buitenstaander lijkt Blue Lab op elke andere kas. In werkelijkheid zit deze high-tech lab vol met geavanceerde meetapparatuur.

  • CO2-meters
  • Verdampingssensoren
  • Planttemperatuursensoren
  • Thermometers
  • Vochtigheidsmeters
  • Lichtintensiteitsmeters (PAR-sensoren)
  • Slimme camera's
  • Stralingsmeters

 

 

Ontdek onze KUBO Group bedrijven