KUBO Companies

KUBO Group bestaat uit vier bedrijven die elkaar versterken en ondersteunen. Bij KUBO Group en haar dochterondernemingen staan we synoniem voor innovatie en duurzaamheid, en streven we voortdurend naar vooruitgang in de agrarische sector.

Meer over KUBO bedrijven

Bij KUBO Group geloven we dat duurzaamheid de kern vormt van ons succes en onze veerkracht op lange termijn. 

ESG: De drijvende kracht van verantwoord ondernemen 

In het snel veranderende landschap van de hedendaagse bedrijfswereld wordt de cruciale rol van ESG (Environment, Social, Governance) steeds prominenter. Bij KUBO Group omarmen we deze verandering en zien we ESG niet alleen als een verplichting, maar als een kans om onze betrokkenheid bij een duurzame toekomst te versterken. 

Meer over ESG

Benefits van KUBO

Benefits van KUBO

Duurzaamheid zal steeds meer integraal onderdeel uitmaken van onze bedrijfscultuur en -activiteiten. Een langetermijnperspectief van ESG-integratie en de nadruk leggen op duurzame programma’s die bijdragen aan veerkracht en blijvend succes zijn hierbij essentieel. Binnen KUBO wordt goed meegedacht over verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Hieronder 3 voorbeelden die bij KUBO als succesvol geïntegreerd zijn.  

Onboarding 

Sinds kort is ook ESG een onderdeel van ons onboarding-programma. Ik vind het bijzonder leuk om hierover te vertellen en om nieuwe collega’s mee te nemen in deze interessante en snel veranderende wereld. Het programma is heel interactief gemaakt met volop ruimte voor discussie, spelelementen, vragen en uitleg. Binnenkort zullen ook ESG Workshops worden voorbereid voor alle geïnteresseerde medewerkers. 

Hellorider 

Een mooi voorbeeld hiervan is het recent geïntroduceerde Fietsplan van Hellorider. Als fervent fietser/mountainbiker steun ik dit initiatief persoonlijk ook; we stimuleren hiermee fietsgebruik, naast lopen de meest duurzame wijze van vervoer! Bovendien is fietsen ook nog eens goed voor je fysieke (en ik durf te stellen ook mentale) gesteldheid, dus snijdt het mes hier aan twee kanten; aandacht voor mens én milieu!  

Elektrificering wagenpark

KUBO wil meer voor het milieu betekenen dan alleen het bouwen van duurzame kassen. Zo hebben wij ons ten doel gesteld om zoveel mogelijk bedrijfsauto’s/leaseauto’s te elektrificeren. Als we onze wagenpark 100% elektrisch zouden maken, kunnen we bijna 30% van de zogenaamde scope 1 & 2 CO2 reductie realiseren. Ook kijken wij naar de bedrijfsmachines die we inzetten in onze bedrijven en op onze projecten.  

 

Groet, Bart Bossink 
ESG Manager KUBO Group 

Ontdek onze KUBO Group bedrijven