KUBO in USA

Venlo kassenbouw Nederland

KUBO in USA

Telen in een gecontroleerde omgeving (CEA, Controlled Environment Agriculture) ontwikkelt zich razendsnel op wereldschaal. Deze sector is de oplossing gebleken om de productie van verse producten dichter bij de consument te brengen. Betere kwaliteitsproducten, langere houdbaarheid, geen pesticiden; allemaal dankzij de beschikbare kastechnologie.

KUBO ziet deze ontwikkeling ook in de VS. Hoewel deze sector zich nog in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, wordt er veel kapitaal beschikbaar gesteld om in deze nieuwe sector te investeren. Ondertussen wordt de CEA-sector in de VS geconfronteerd met een gebrek aan ervaring en knowhow over het ontwerpen, bouwen en exploiteren van teeltinstallaties volgens de nieuwste en toekomstbestendige normen. De Nederlandse tuinbouwsector heeft haar Amerikaanse collega's decennialang ondersteund. En zal dat blijven doen, leunend op 80 jaar ervaring en met een ecosysteem dat voortdurend op zoek is naar manieren om te optimaliseren in de breedste zin van het woord.

KUBO, als één van de wereldwijd toonaangevende leveranciers van CEA-oplossingen, heeft besloten haar organisatie uit te breiden naar de VS. Door dichter bij de Amerikaanse markt te staan, met sales force maar ook operationele ondersteuning, service en technische consultancy, geloven wij dat CEA-stakeholders in de VS betere beslissingen kunnen nemen over toekomstige kapitaalinvesteringen in deze sector.

Full Service Grow Concept
De belangrijkste pijler van KUBO's propositie voor de Amerikaanse CEA-sector is het Full Service Grow Concept. Een holistische benadering waarin het toepassen en leveren van technologie slechts een onderdeel is. Wij richten ons met name op de wijze waarop faciliteiten moeten worden geëxploiteerd en onder welke omstandigheden. Het ontwikkelen van een winstgevende business case, toekomstbestendig.

Een game changer in technologie is KUBO's Ultra-Clima semi-gesloten kasconcept. De eerste van deze kassen werd 15 jaar geleden in de VS geleverd en inmiddels hebben we wereldwijd meer dan 1500 hectare geleverd. Deze technologie maakt het mogelijk om verse producten te telen ongeacht het lokale klimaat, hoe streng dat ook is. Alles overal kunnen telen; een belangrijke verandering in het ontwikkelingsperspectief van KUBO in de VS.

KUBO kantoor gevestigd in Restin, Virginia
Het hoofdkantoor van KUBO USA is gevestigd in Reston, Virginia. Strategisch gelegen ten opzichte van Nederland met een aanvaardbaar tijdsverschil en nog belangrijker, de Amerikaanse markt aan de oostkust en de verbinding met de westkust.

Het nieuwe KUBO USA kantoor wordt geleid door Thomas van Dusseldorp die de uitdaging is aangegaan om met zijn gezin naar de VS te verhuizen. Dit is een grote stap voor KUBO, maar zeker ook voor Thomas en zijn gezin, die een nieuw leven moeten opbouwen wat betreft scholen, werkgelegenheid, etc. Samen met de collega's op het hoofdkantoor in Nederland en met de collega's van het US sales team zal hij een meerjarig ontwikkelingsplan uitrollen ten behoeve van de ontwikkeling van de CEA-sector in de VS. We wensen hem het allerbeste en kijken er met elkaar naar uit om een verschil te maken in de Controlled Environment Agriculture sector in de VS.