Yetiştiriciliğin Geleceği

Yetiştiriciliğin Geleceği

Gelecekte sera bahçeciliğinde hangi gelişmeler yaşanacak? Elbette, kimse geleceği tam olarak tahmin edemez; ancak, dikkatli izleme ve analiz kaçınılmaz gelişmelerin farkında olmanıza yardımcı olabilir. Zorluklarla karşılaşacağımız kesin. Bizi neler bekliyor? İki ana tema görüyoruz: büyük verinin sunduğu teknik fırsatlar (yapay zeka) ve sürdürülebilirlik ihtiyacı. Bu iki önemli gelişme doğrudan bağlantılıdır ve sera bahçeciliğinde ciddi değişikliklere neden olacaktır. KUBO olarak verimliliği artırmak ve yetiştiriciliği kolaylaştırmak amacıyla yeni teknolojileri entegre etmek için durmaksızın çalışıyoruz. Kendi test seramızda tüm standart ve "normal" süreçleri; testler ve deneysel koşulları, yetiştiricilik tekniklerini ve standart dışı süreçleri kullanarak karşılaştırıyoruz. Bu sayede donanımımızı iyileştiriyor, doğru yazılımı geliştiriyor ve sonuçları optimize ediyoruz. Ayrıca, bizi nelerin beklediğini tahmin edebiliyoruz.

BÜYÜK VERİ, BÜYÜK FIRSATLAR
Bu, büyük veri ve yapay zeka döneminin başlangıcıdır. Ayrıca yetiştiricilik süreçlerinizi, donanımınızı ve tekniklerinizi optimize etmenize yardımcı olacaktır. Yapay zeka, bilgisayarlar aracılığıyla insanların hareketlerini ve düşünce tarzlarını taklit edebilir. Bunlar, deneyimlerinden öğrenen ve yeni girdilere uyum sağlayan programlardır. Sera bahçeciliğinde yapay zeka kullanımı, yetiştirme sürecinin tamamını etkileyen tüm verilerin otomatik olarak toplanmasını ve kontrolünü içerebilir. Ya da bu şekilde, karşılaştırmayı kolaylaştırmak için büyük veri kullanılarak kuruluşların, yetiştirme süreçlerinin, donanımın, performansın, istihdamın ve iklim koşullarının araştırılması ve karşılaştırılması sağlanabilir. Yapay zeka; iklim, süreç ve yönetim de dahil olmak üzere her unsurun kontrol edildiği tam otonom yetiştiriciliği mümkün kılacak. Kardeş şirketimiz PYLOT ile buna hazırlanıyoruz (bkz. sayfa 18).

GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Elbette sürdürülebilirlikten de söz etmemiz gerekiyor. Gezegenimiz sürdürülebilirliğe olan ihtiyacını adeta haykırıyor. Bizden de bu doğrultuda hareket etmemiz bekleniyor ve isteniyor. Zaman içinde fosil yakıtların yerini başka enerji kaynaklarının alması gerekecek. Yalnızca rüzgar ve güneş enerjisi değil, aynı zamanda hidrojen, jeotermal enerji ve yeni nesil nükleer enerji kullanımı tercih edilecek. Gazsız seralar yolda ve bu konuda liderlik yapmaya kararlıyız. Seralar aynı zamanda yerleşim alanlarını ısıtmak için enerji kaynağı olarak daha fazla oranda tercih ediliyor. Örneğin, veri merkezlerinden gelen artık ısı da seraları ısıtmak için kullanılıyor. Jeotermal kaynaklar ve su kaynakları halihazırda son hızla devam eden gelişmelerdir. Aşırı CO2'nin yakalanması bir sorun haline gelecektir: bitkilerin büyümek için CO2'ye ihtiyaçları vardır ve bunu oksijene dönüştürürler. Aşırı CO2 salınımını önlemek için seraların yarı kapalı olması gerekir. Bu nedenle sürdürülebilirlik, en çeşitli ve zorlu iklimler için yeni teknolojik çözümlerle ilişkilidir. Bunlar, tam olarak şartlandırılmış yetiştiriciliği mümkün kılmak ve yalıtım kullanarak aşırı iklim koşullarını engellemek için gün ışığı almayan seraların kullanılması veya gün ışığı almayan ve standart seraların bir arada kullanılması gibi çözümlerdir. Teknoloji söz konusu olduğunda kesinlikle buna hazırız. KUBO, yetiştiriciliği kolaylaştırmaya ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor. Daha fazla çıktı ve daha az girdi, daha az gıda taşımacılığı ve daha küçük çevresel ayak izi...