Ürün etiketleri

Full service grow concepts

”The future of greenhouses is blue” felsefemiz çeşitli ürün etiketlerinde ifade ediliyor.

Bunlar tamamen kendi yönetimimiz altında geliştirdiğimiz ürünlerdir. Tutkuları olan girişimcilere destek olmak ve onların tutkularını gerçeğe dönüştürmek için olanaklar sunmak için adım adım geliştirilimiş inovasyonlar. Bu nedenle de ürünlerimizi bütün dünyada bulabilirsiniz. 

Ultra-Clima

Ultra-Clima, her yüzey için devrimci, inovatif ve sürdürülebilir olan bir sera konseptidir. Ultra-Clima, bugünün ve yarının sorularına cevap verir. Zira modern bir serada aranan tüm koşulların bir birleşimini verir: Daha fazla üretim, maksimum gıda güvenliği, minimum enerji ve su tüketimi, minimum CO2 emisyonu ve daha iyi bir randıman.

VenloGreenhouse

Venlo Serası hala daha cam serası türleri arasında dünyanın en gelişkinidir. Ve bu da aslında çok akla yatkın bir durumdur. Benzersiz adaptasyon yeteneği sayesinde gerek sebze, gerek çiçek yetiştirme için mükemmelen kullanılabilir bir seradır. 

Solar-Clima

Termal güneş enerjisi santrali olarak sera

Solar Clima konsepti bir termal güneş enerjisi santraliyle kıyaslanabilir. Sera büyük bir güneş ışını kolektörü gibi çalışır. Güneş enerjisi, güneş ışığını maksimum miktarda yakalamak için sera içine konulan özel aynalar aracılığıyla, serada buhar haline dönüştürülür.

Daha fazla bilgi

 

Urban-Clima

Sera yapımı, çok sayıda tüketicinin bulunduğu şehirlere doğru yavaş, ama emin adımlarla kaymaktadır. Bu gelişme, yerel için yerel trendine uymaktadır: artık uzaklardan gıda ürünlerini ithal etmek yerine yerel olarak üretmek. KUBO kentsel tarımdan çoktan engin tecrübeye sahip olmuştur.