Ultra-Clima

Ultra-Clima

Ultra-Clima, her yüzey için devrimci, inovatif ve sürdürülebilir olan bir sera konseptidir. Ultra-Clima, bugünün ve yarının sorularına cevap verir. Zira modern bir serada aranan tüm koşulların bir birleşimini verir: Daha fazla üretim, maksimum gıda güvenliği, minimum enerji ve su tüketimi, minimum CO2 emisyonu ve daha iyi bir randıman.

Çok yüksek üretim

Ultra-Clima’da daha iyi bir sera iklimi sağlanır. İklim koşulları optimal bir şekilde yönlendirilebilir. Örneğin sera, gerek iç, gerek dış hava ile veya ikisinin bir kombinasyonu ile havalandırılabilir; daha fazla güneş ışığı içeri girer ve CO2 düzeyi fark edilir biçimde daha yüksek olur. Kısacası, optimal bir fotosentez için optimal bir yetiştirme iklimi. Ultra-Clima bu sayede diğer kasalara kıyasla devrim niteliği taşıyan daha yüksek bir kazancı garanti eder.

Maksimum gıda güvenliği

Ultra-Clima konsepti aşırı basınç kullanan yarı kapalı yetiştirmeye ve tel örgü ile kapatılmış hava girişi ve çıkışına dayalı bir konsepttir. Bu sayede haşereler etkin bir şekilde önlenebilir ve bunun sonucu olarak da, daha az hastalık baskısı oluşur ve ayrıca artıksız yetiştirme üzerine kafa yormak da mümkün hale gelir. Bunun sonucu maksimum gıda güvenliğidir.

Optimal enerji verimliliği ve CO2 tüketimi

Enerji tasarruflu fanlar, ısıtılmış dış hava ile nem alma, düşük ısı ile ısıtma, enerji ekranlarının daha uzun süre kullanımı; bu özelliklerin hepsi Ultra-Clima'nın birer parçasını oluşturur. CO2, aynen herhangi bir gübre gibi, ekinlerin optimal üretimi için kritik bir öneme sahiptir. Ultra-Clima sayesinde bu maddeden konvansiyonel seralarda olduğundan misliyle daha iyi faydalanılır. Sonuç olarak çok daha düşük bir enerji tüketiminin yanı sıra, daha az CO2 dışarı atılır.

Minimum su tüketimi

Tatlı su giderek daha az bulunur hale geliyor. Ultra-Clima serasında suyun randımanı çok yüksektir. Sulama suyunun (gübreler dahil) yeniden kullanımı, yoğunlaşmış su ve yağmur suyunun toplanması, Ultra-Clima konseptinin kritik unsurlardıır. Ve bu sayede şirketinizin sürekliliği için de önemli bir faktördür.

Daha iyi randıman

Süreklilik karlılığı gerektirir. Ultra-Clima sayesinde, randımanı artırma konusunda büyük olanaklara sahip olursunuz. Bu konsept sayesinde daha az girdiyle daha fazla çıktı elde edersiniz ve bu da, maliyetlerin düşmesi, kalitenin artması ve satış fiyatlarının yükselmesi sonucunu verir. Ultra-Clima’ya yatırım yapmak, daha sürdürülebilir bir geleceğe ve daha iyi bir randımana yatırm yapmaktır!