The future of

greenhouses

is blue

v

Save water,

cut energy,

reduce C02

v

More output

with less input from

natural resources

v

Feeding

the

world

v

The future of greenhouses is blue

Ürün etiketlerimiz

”The future of greenhouses is blue” felsefemiz çeşitli ürün etiketlerinde ifadesini bulur. Tamamen kendi yönetimimizde geliştirdiğimiz ürünler. Tutkuları olan girişimcilere destek olmak ve onların tutkularını gerçeğe dönüştürmek için olanaklar sunmak için adım adım geliştirilimiş inovasyonlar. Bu nedenle de ürünlerimizi bütün dünyada bulabilirsiniz.

Ultra-Clima

Ultra-Clima, her yüzey için devrimci, inovatif ve sürdürülebilir olan bir sera konseptidir. Ultra-Clima, bugünün ve yarının sorularına cevap verir. Zira modern bir serada aranan tüm koşulların bir birleşimini verir: Daha fazla üretim, maksimum gıda güvenliği, minimum enerji ve su tüketimi, minimum CO2 emisyonu ve daha iyi bir randıman.

VenloGreenhouse

Venlo-Serası: Her şirkete uygun esnek bir sera.

Venlo Serası, konvansiyonel ve esnek bir seradır ve cam serası türleri arasında dünyanın en gelişkinidir. 

Urban-Clima

Şehir merkezinde kentsel tarım

Urban-Clima kentsel tarımı mümkün kılar; yerel üretilen ürünlere talep için cevaptır.