De toekomst van de tuinbouw

KUBO tuinbouwprojecten | blauwe lucht kas nederland

De toekomst van de bouw

Wat zal de toekomst brengen voor de glastuinbouw? Natuurlijk is het onmogelijk de toekomst precies te voorspellen, maar met goede monitoring en zorgvuldige analyses kunnen onontkoombare ontwikkelingen wel gemakkelijker worden herkend. Uitdagingen waar we gegarandeerd tegenaan zullen lopen. Wat staat ons te wachten? We zien twee belangrijke thema’s: de technische mogelijkheden van big data (kunstmatige intelligentie) en de noodzaak van duurzaamheid. Deze twee belangrijke ontwikkelingen hangen rechtstreeks met elkaar samen en zullen de glastuinbouw drastisch veranderen. Bij KUBO werken we iedere dag hard om nieuwe technologieën in te zetten die zorgen voor meer efficiëntie en het telen gemakkelijker maken. In onze eigen testkas vergelijken we alle standaard- en ‘normale’ processen, waarbij we gebruikmaken van tests en experimentele omstandigheden, teelttechnieken en niet-standaardprocessen. Zo kunnen we hardware verbeteren, de juiste software ontwikkelen en resultaten optimaliseren. En inspelen op wat ons te wachten staat.

BIG DATA, GROTE KANSEN
We staan aan de vooravond van het tijdperk van big data en kunstmatige intelligentie. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen je helpen om teeltprocessen, hardware en technieken te optimaliseren. Kunstmatige intelligentie betekent de inzet van computers om menselijk gedrag en menselijke manieren van denken na te bootsen. Het gaat dan om programma’s die leren van hun ervaringen en zich aanpassen aan nieuwe input. In de glastuinbouw zou je dan bijvoorbeeld kunnen denken aan het automatisch verzamelen en controleren van alle gegevens die van invloed zijn op het gehele teeltproces. Of big data zou bijvoorbeeld kunnen worden toegepast om gemakkelijker benchmarks te maken, zodat organisaties, teeltprocessen, hardware, prestaties, inzet van medewerkers en klimaatcondities kunnen worden onderzocht en vergeleken. Kunstmatige intelligentie maakt volledig autonoom telen mogelijk, waarbij alles – klimaat, proces en beheer – wordt bestuurd. We bereiden ons hierop voor met onze zustermaatschappij PYLOT.

DUURZAAMHEID VOOR MORGEN
Natuurlijk moeten we het ook over duurzaamheid hebben. Onze planeet schreeuwt erom. Het wordt van ons verwacht en geëist. Op termijn moeten fossiele brandstoffen worden vervangen. Niet alleen door wind- en zonne-energie, maar ook door waterstof, geothermische energie en de volgende generatie kernenergie. De gasloze kas komt eraan en we zijn vastbesloten hierin het voortouw te nemen. Kassen worden ook steeds vaker gebruikt als energiebron voor de verwarming van woongebieden. En restwarmte van bijvoorbeeld datacenters wordt gebruikt om kassen te verwarmen. De ontwikkelingen rond geothermische en aquathermische energie zijn in volle gang. Het afvangen van overtollige CO2 zal een kwestie worden: planten hebben CO2 nodig om te groeien en zetten dit om in zuurstof. Om overtollige CO2-uitstoot te voorkomen, zullen kassen semi-gesloten moeten zijn. Duurzaamheid gaat daarom over nieuwe technologische oplossingen voor de meest uiteenlopende en uitdagende klimaten. Dat omvat bijvoorbeeld zaken zoals daglichtvrije kassen of hybride vormen van daglichtvrije en standaardkassen, om volledig geconditioneerd telen mogelijk te maken en extreme klimaatomstandigheden door middel van isolatie uit te bannen. Wat de technologie betreft zijn we er zeker klaar voor. KUBO zet zich in voor makkelijker en duurzamer telen. Meer output bij minder input, minder voedselkilometers en een kleinere ecologische voetafdruk.