Project Shandong Haoyu Group – China

Project Shandong Haoyu Group – China

Als Nederland het Horti-centrum van de wereld is, dan is de provincie ShanDong de "Agri-Garden" van China. In 2021 bereikte de totale productie van groenten in de provincie Shandong 88 miljoen ton, de hoogste van het land. De jaarlijkse productie van groenten bedraagt al 7 jaar meer dan 80 miljoen ton. 

Dankzij de aanwezigheid van natuurlijke factoren zoals een warm gematigd moessonklimaat, een lange kustlijn en zeldzame geologische rampen is Shandong al sinds de oudheid een belangrijke landbouwprovincie. De provincie Shandong komt ook het eerst in contact met de moderne landbouwproductie. In Shandong zijn de landbouwteelt, het kweken, het zaaien, de technologie van de groenteteelt buiten het seizoen, etc. vrij volwassen. Shandong leert niet alleen van het buitenland over de verbetering van de kwaliteit en de opbrengst van de groenterassen, maar verbetert ook voortdurend zijn eigen teelttechnologie. 

Moderne tuinbouwtechnologie

De Shandong Haoyu Group heeft als één van de toonaangevende partijen met succes zijn positie in de Chinese tuinbouwindustrie opgebouwd door hun uitzonderlijke industriële management- en productie-ervaring te combineren met moderne tuinbouwtechnologie. Wij als KUBO zijn er trots op dat we aan de Haoyu groep een Ultra-Clima kas van 7,8 ha plus actieve koeling hebben mogen leveren voor de jaarrond productie van cherrytomaten. Het uiteindelijke doel van deze technologie is om de productie voort te zetten in de uitdagende klimaatperiode met hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Het is er dan zomaar 38°C met een luchtvochtigheid van 90% overdag en 32°C met een luchtvochtigheid van 98% 's nachts. 

Projectmanagement van KUBO

In combinatie met goed projectmanagement en een ervaren supervisor van KUBO wordt de bouwperiode van het project van juli 2021 tot maart 2022 goed beheerd door de Kingpeng Group, een van de grootste kassenbouwers in China.  

Op 31 maart 2022 begint men met planten in deze Ultra-Clima kas. 

Full Service Grow Concept

Eind juni, wanneer de zomer aanbreekt, verlaagt actieve koeling de nachttemperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad effectief. 

In combinatie met het Ultra-Clima-systeem met actieve koeltechnologie van KUBO heeft de Haoyu-groep met succes de zomerproductie gemanaged. Dit in de eerste, grootschalige commerciële semi-gesloten kas met mechanische koeling in China.  

De volgende stap voor KUBO en Haoyu is het optimaliseren van het systeem, de werking en de energie-efficiëntie. Op deze manier creëert KUBO waarde voor onze klant met het 'Full Service Grow Concept'. 

Bron foto's: Haoyu Group