Verwerkt: Onverwerkt
Genotificeerd: Ongenotificeerd
--

Deltaplan

Deltaplan ligt klaar

Waar ik ook ter wereld kom, overal staat de Nederlandse tuinbouw hoog aangeschreven. Van China tot Kazachstan, van Mexico tot Canada. Mooi die loftuitingen, maar laten we ons daardoor niet in slaap sussen? Al een paar jaar blijft de vervanging van kassen achter bij het gemiddelde dat op basis van de economische levensduur zou moeten worden herbouwd. Om de tien jaar zagen we een grote nieuwe teelt opkomen - maar sinds de introductie van Phalaenopsis is er niets opzienbarends bij gekomen. Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we zelfs een grote internationale teelt dreigen mis te lopen, die van cannabis.

Gebrek aan eenheid

Maar wat Nederland vooral tegenhoudt om z’n vooraanstaande positie wereldwijd te behouden, is het gebrek aan eenheid. We barsten van de kennis. We barsten van de techniek. Wat we echter niet hebben, is een uithangbord. Een boegbeeld voor de tuinbouwsector. Eén loket waar die buitenlandse investeerder terecht kan om zijn wensen neer te leggen. Daarom ben ik blij dat we de eerste stap daartoe hebben gezet, met de Dutch Greenhouse Delta.

Prominente spelers

Binnen die club willen we zoveel mogelijk prominente spelers verzamelen die met elkaar grote glastuinbouwprojecten kunnen realiseren, wereldwijd. Niet alleen kassenbouwers, maar ook veredelaars, toeleveranciers en zelfs bedrijven van buiten de sector, bijvoorbeeld op het gebied van energie en water of mobiliteit. De Dutch Greenhouse Delta moet de Nederlandse tuinbouw vervolgens actief gaan promoten in landen die oplossingen zoeken om hun bevolking te voeden.

Voorsprong behouden

Trots ben ik op de eerste twaalf leden van de Delta - KUBO is er één van - maar we zijn er nog lang niet. De Nederlandse tuinbouw telt nog veel meer bedrijven die gezichtsbepalend zijn. Maar de professionele opzet en het enthousiasme dat ik overal proef stemmen positief. Misschien is het tóch nog niet te laat om Nederland z’n voorsprong te laten behouden. Want wereldwijd wordt aan onze stoelpoten geknaagd. Natuurlijk door andere tuinbouwlanden zoals Spanje en Israël, maar ook door de Googles van deze wereld die kansen zien in een markt die vergeet te innoveren.

Het Deltaplan ligt er. Nu nog de uitvoering. Ik heb er vertrouwen in. Want als er één land in staat is een Deltaplan tot in de puntje uit te voeren, zijn wij het!

Wouter Kuiper
CEO