KUBO Companies

KUBO Group bestaat uit vier bedrijven die elkaar versterken en ondersteunen. Bij KUBO Group en haar dochterondernemingen staan we synoniem voor innovatie en duurzaamheid, en streven we voortdurend naar vooruitgang in de agrarische sector.

Meer over KUBO bedrijven

Bij KUBO Group geloven we dat duurzaamheid de kern vormt van ons succes en onze veerkracht op lange termijn. 

ESG: De drijvende kracht van verantwoord ondernemen 

In het snel veranderende landschap van de hedendaagse bedrijfswereld wordt de cruciale rol van ESG (Environment, Social, Governance) steeds prominenter. Bij KUBO Group omarmen we deze verandering en zien we ESG niet alleen als een verplichting, maar als een kans om onze betrokkenheid bij een duurzame toekomst te versterken. 

Meer over ESG

42% CO2 reductie in het jaar 2030  

Bewust of onbewust zijn we allemaal wel bezig met onderwerpen die bijdragen aan klimaatverbetering. De overheid, bedrijven en organisaties, én de mensen thuis. Maar we zullen grotere stappen moeten zetten. Voor onszelf, voor onze toekomstige generaties en voor het klimaat.  

Begin december 2023 heeft een grote VN-delegatie hierover vergaderd in Dubai. De klimaattop heeft als belangrijkste uitkomsten:  


1) Versnelde actie om fossiele brandstoffen af te bouwen;  
2) Het wereldwijd verdrievoudigen van duurzame energie;  
3) Fonds voor arme landen die getroffen worden door klimaatverandering. 

Dit zijn bemoedigende afspraken die hopelijk goed zullen uitpakken voor de natuur en het klimaat. 

Hoe zal de KUBO Group hieraan bijdragen?  

 Afgelopen maand is de Carbon Footprint analyse over 2022 door ons afgerond. We weten nu wat we op het gebied van CO2 uitstoot doen en we hebben onszelf doelen gesteld om de CO2 uitstoot te reduceren. Het commitment dat KUBO heeft afgegeven is een reductie van 42% in het jaar 2030 ten opzichte van het jaar 2022. Dat is ambitieus, maar we hebben het volste vertrouwen dat we onze Footprint jaarlijks zullen verbeteren en dat we het einddoel zullen behalen. 

 

Groeten, Bart Bossink 
ESG Manager KUBO Group 

 

Ontdek onze KUBO Group bedrijven