KUBO een van de voortrekkers in Dutch Greenhouse Delta

Venlo kassenbouw Nederland

KUBO een van de voortrekkers in Dutch Greenhouse Delta

Sinds twee jaar trekken grote Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers hand in hand op om de sector internationaal op de kaart te zetten. Dutch Greenhouse Delta heet het samenwerkingsverband waarvan KUBO een van de initiatiefnemers is geweest. Inmiddels bestaat de club uit negentien ondernemingen. Een opmerkelijk initiatief omdat meerdere bedrijven in elkaars vaarwater opereren. Maar ook een noodzakelijk initiatief, zegt directeur Eric Egberts van Dutch Greenhouse Delta.

‘Onze doelgroepen zijn overheden, investeerders en retailers. Die zijn minder genegen om te praten met individuele bedrijven. Dat wordt soms als een één-op-ééntje gezien, als het bevoordelen van een bedrijf. Daar wil een partij zich niet mee inlaten. Wij kunnen onafhankelijk opereren zonder dat er een commercieel belang achter zit. Als je dat collectief doet heb je veel meer te zeggen. Daarom heeft Wouter Kuiper zich mede ingespannen om Dutch Greenhouse Delta op te tuigen.’

Eric erkent dat Nederlandse bedrijven - ook KUBO - zich in het recente verleden ook zonder Dutch Greenhouse Delta prima hebben weten te redden. ‘Maar’, waarschuwt hij. ‘ook landen als Israël en Spanje weten zich heel goed te redden. Misschien gaan die nog wel harder. Als je goed gaat, zoals KUBO, wil dat nog niet zeggen dat je ook excellent opereert. Natuurlijk twijfel ik niet aan het vakmanschap van KUBO. Samen met de DGD-leden kunnen we de grotere, complexe projecten collectief of in een consortium makkelijk oppakken.

Compleet ecosysteem
De kracht van de ‘Delta’ is bovendien dat het meer is dan een collectief van kassenbouwers, zoals andere tuinbouwlanden de internationale tuinbouwmarkt benaderen. Wij hebben een compleet ecoysteem. We hebben zaadbedrijven, klimaatbedrijven, bedrijven gespecialiseerd in logistiek, in financiën, in verzekeringen. Ons ecosysteem zou rijker moeten zijn dan het ecosysteem in het buitenland.’

Maar als sector vinden we toch dat onze reputatie de hele aardbol overstijgt? Eric: ‘Ja, tuinbouwondernemers weten ons wel te vinden. Maar overheden, investeerders en retailers meestal niet. En waar het mis gaat, is dat zij niet weten hoe ze een plan moeten concretiseren. Er is wel een masterplan of een strategische visie, maar ze weten niet hoe je van visie naar realiteit komt. Met onze pragmatische aanpak kunnen wij die plannen realiseren.’

Retailer heeft portemonnee
De doelstelling om direct te praten met retailers is minder opmerkelijk dan het lijkt, constateert Eric. ‘In landen als China en de Golfregio heb je een door de overheid geleide economie. In andere landen komt het van een retailer die de wens van de consument uitspreekt: duurzaam, gezonde en veilig geteelde producten. Dat zie je bijvoorbeeld in India. Met onze inbreng kunnen wij de supply chain van de retailer verbeteren. De retailer weet wat de consument wil en daar spelen wij als Dutch Greenhouse Delta op in.

Dutch Greenhouse Delta blijft gesprekspartner in de - zoals Eric het noemt - pre-competitieve fase. Als een prospect binnenkomt, gaan wij in gesprek om de behoefte duidelijk te krijgen. Daarna organiseren we een meeting met de partners. Die partner kan dan bekijken: wil ik met deze prospect verder? Maar over de commercie gaan wij niet.’ Lachend: ‘Ze mogen elkaar van de weg duwen wat mij betreft, en zo hoort het ook.’

India
KUBO is niet alleen een van de ‘founding fathers’ maar ook een actief betrokken partner, weet Eric. ‘KUBO is een voortrekker. Ook omdat in alle gebieden waar Dutch Greenhouse Delta zit, KUBO ook zit. Een mooi voorbeeld: KUBO is vorig jaar mee geweest met een handelsmissie naar India. Dat heeft ertoe geleid dat KUBO nu weet: hé, daar liggen toch meer kansen voor tuinbouw dan we dachten.’

Overigens hoeft het bij ‘Greenhouses’ niet altijd om een kas te gaan, zegt hij erbij. ‘Misschien kun je een project ergens ook wel in een andere vorm neerzetten. We zitten niet gebakken aan kassen. Het uitgangspunt is altijd: gezond, veilig, duurzaam, betrouwbaar.’